چرا گربه ها از خیس شدن خوششان نمی آید؟

حقیقتی که همه ی ما در مورد گربه ها میدانیم این است که به تنفر از آب معروف هستند و هرگز از خیس شدن خوششان نمی آید

سه دلیل برای تنفر گربه از آب وجود دارد که شامل موارد زیر است:
1. گربه ها از لحاظ رفتاری معمولاً تحمل کمی نسبت به تغییر و تجربه های جدید در مقایسه با حیواناتی مثل سگ دارند. گربه ای که هرگز در معرض آب قرار نگرفته باشد،  احتمالاً دوست ندارد این احساس را برای هیچ لحظه ای تجربه کند اما گربه ای که چند بار در معرض آب قرار گرفته باشد، کم کم این موضوع را می پذیرد.

2.گربه ها حیوانات بسیار سختگیری هستند. آن ها زمان زیادی را به خودشان می رسند و احتمالاً از چیزهای غیر طبیعی و غیر معمول در ظاهر خودشان بدشان می آید . آب هم تا حدی ظاهر بدن آن ها را تغییر می دهد و به همین دلیل از این موضوع بدشان خواهد آمد.

3. احتمالا دلیل بیولوژیکی هم پشت این قضیه وجود دارد. اگر چه بسیاری از گربه ها عاشق ماهی هستند اما هرگز به اقیانوس یا رودخانه برای گرفتن ماهی نمی روند و همیشه دوست دارند در یک منطقه خشک باشند. آن ها هرگز شنا کردن را یاد نمی گیرند زیرا هیچ نیازی برای این کار احساس نمی کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.