از حیوانات چه می آموزیم؟ ما میتوانیم از حیوانات درس بگیریم!!

وقتی به آن فکر میکنیم متوجه میشویم تفاوت واقعی بین حیوانات و خود ما این است که اگر چه هر دو استرس را تجربه میکنیم اما انسانها شرایط آسیب زا را دوباره تجربه  و پیش تجربه میکنند اجازه بدهید با این جمله شروع کنم که هدف این مقاله نشان دادن توانایی ما برای ایجاد واقعیت […]