گربه ها چقدر از زمان خود را به نظافت اختصاص می دهند

آیا گربه ها فقط برای نظافت بدن خود را لیس میزنند؟ در جواب این سوال باید گفت:از انجام رفتار ها چند هدف دارند. در ابتدا این کار به گربه ها کمک میکند تا رایحه خود را کاهش دهند تا در مقابل خطر شکار چیان از خود تا حدودی محافضت کنند از طرفی انجام دادن این […]